Quyết định số Số: 4377/QĐ-KBNN của Bộ Tài chính, ban hành ngày 15/09/2017

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:Số: 4377/QĐ-KBNN
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:15/09/2017
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:Quyết định ban hành “Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”.
Văn bản đính kèm: