Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2016

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:44/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:15/05/2016
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
Văn bản đính kèm: