Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21/04/2017

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:46/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Ban hành ngày:21/04/2017
Lĩnh vực:Giáo dục - Đào tạo
Trích yếu:quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Văn bản đính kèm: