Thông tư số 09/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 19/01/2012

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:09/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:19/01/2012
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Văn bản đính kèm: