Thông tư số 196/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:196/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:08/11/2016
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Văn bản đính kèm: