Thông tư số 168/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/10/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:168/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:26/10/2016
Lĩnh vực:Thương mại
Trích yếu:quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.
Văn bản đính kèm: