Thông tư số 11/2016/TT-BCT của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/07/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:11/2016/TT-BCT
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:05/07/2016
Lĩnh vực:Thương mại
Trích yếu:về việc quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
Văn bản đính kèm: