Luật số 36/2005/QH11 của Quốc hội ban hành ngày 14/06/2005

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:36/2005/QH11
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:14/06/2005
Lĩnh vực:Thương mại
Trích yếu:Luật Thương mại
Văn bản đính kèm: