Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 02/06/2014

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:30/2014/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành ngày:02/06/2014
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Văn bản đính kèm: