Thông tư số 298/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:298/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:15/11/2016
Lĩnh vực:Khoa học - Công nghệ
Trích yếu:Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.
Văn bản đính kèm: