Nghị định số 67 của Chính phủ ban hành ngày 27/06/2013

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:67
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:27/06/2013
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
Văn bản đính kèm: