Thông tư số 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/06/2014

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:77/2014/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:16/06/2014
Lĩnh vực:Thuế
Trích yếu:Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Văn bản đính kèm: