Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/10/2016

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:140/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:10/10/2016
Lĩnh vực:Thuế
Trích yếu:NGHỊ ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Văn bản đính kèm: