Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 06/11/2013

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:156/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:06/11/2013
Lĩnh vực:Thuế
Trích yếu:Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ
Văn bản đính kèm: