Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/07/2013

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:83/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:22/07/2013
Lĩnh vực:Thuế
Trích yếu:Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
Văn bản đính kèm: