Luật số 97/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 25/11/2015

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:97/2015/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:25/11/2015
Lĩnh vực:Thuế
Trích yếu:Luật Phí và Lệ phí
Văn bản đính kèm: