Thông tư số 14/2016/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 12/05/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:14/2016/TT-BYT
Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
Ban hành ngày:12/05/2016
Lĩnh vực:Bảo hiểm y tế
Trích yếu:Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế
Văn bản đính kèm: