Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 22/06/2015

Loại văn bản:Nghị quyết
Số văn bản:93/2015/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:22/06/2015
Lĩnh vực:Bảo hiểm xã hội
Trích yếu:Về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động
Văn bản đính kèm: