Quyết định số 250/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/01/2013

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:250/QĐ - TTg
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Ban hành ngày:29/01/2013
Lĩnh vực:Bảo hiểm xã hội
Trích yếu:Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước
Văn bản đính kèm: