Luật số 84/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 25/06/2015

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:84/2015/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:25/06/2015
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Luật An toàn, vệ sinh lao động
Văn bản đính kèm: