Quyết định số 828/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 27/05/2016

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:828/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành:Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ban hành ngày:27/05/2016
Lĩnh vực:Bảo hiểm xã hội
Trích yếu:Ban hành Quy định quản lý chi chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Văn bản đính kèm: