Nghị định số 33/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/05/2016

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:33/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:10/05/2016
Lĩnh vực:Bảo hiểm xã hội
Trích yếu:Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
Văn bản đính kèm: