Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế ban hành ngày 24/11/2014

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:41/2014/TTLT-BYT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
Ban hành ngày:24/11/2014
Lĩnh vực:Bảo hiểm y tế
Trích yếu:Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
Văn bản đính kèm: