Luật số 46/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 01/01/2015

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:46/2014/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:01/01/2015
Lĩnh vực:Bảo hiểm y tế
Trích yếu:Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
Văn bản đính kèm: