Thông tư số 20/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 12/02/2014

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:20/2014/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:12/02/2014
Lĩnh vực:Hải quan
Trích yếu:quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam.
Văn bản đính kèm: