Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/08/2015

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:31/2015/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Ban hành ngày:04/08/2015
Lĩnh vực:Thương mại
Trích yếu:về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế.
Văn bản đính kèm: