Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/12/2013

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:209/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:18/12/2013
Lĩnh vực:Thuế
Trích yếu:quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
Văn bản đính kèm: