Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/11/2013

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:187/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:20/11/2013
Lĩnh vực:Thương mại
Trích yếu:quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Văn bản đính kèm: