Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/01/2015

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:08/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:21/01/2015
Lĩnh vực:Hải quan
Trích yếu:quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (Điều 45).
Văn bản đính kèm: