Luật số 27/2008/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 14/11/2008

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:27/2008/QH12
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:14/11/2008
Lĩnh vực:Thuế
Trích yếu:Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Văn bản đính kèm: