Luật số 13/2008/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 03/06/2008

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:13/2008/QH12
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:03/06/2008
Lĩnh vực:Thuế
Trích yếu:Thuế giá trị gia tăng
Văn bản đính kèm: