Luật số 81/2006/QH11 của Quốc hội ban hành ngày 29/11/2006

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:81/2006/QH11
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:29/11/2006
Lĩnh vực:Địa phương
Trích yếu:Luật Cư trú
Văn bản đính kèm: