Luật số 78/2006/QH10 của Quốc hội ban hành ngày 29/11/2006

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:78/2006/QH10
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:29/11/2006
Lĩnh vực:Thuế
Trích yếu:Luật Quản lý thuế
Văn bản đính kèm: