Nghị định số 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/08/2010

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:87/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:13/08/2010
Lĩnh vực:Thuế
Trích yếu:QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
Văn bản đính kèm: