Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 25/03/2015

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:38/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:25/03/2015
Lĩnh vực:Hải quan
Trích yếu:THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU.
Văn bản đính kèm: