Luật số 54/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 23/06/2014

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:54/2014/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:23/06/2014
Lĩnh vực:Hải quan
Trích yếu:Luật Hải quan
Văn bản đính kèm: