Nghị định số 114/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/07/2016

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:114/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:08/07/2016
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài.
Văn bản đính kèm: