Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/05/2015

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:44/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:06/05/2015
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:Quy định chi tiết về quy hoạch xây dựng
Văn bản đính kèm: