Luật số 30/2009/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 17/06/2009

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:30/2009/QH12
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:17/06/2009
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:Luật Quy hoạch đô thị
Văn bản đính kèm: