Luật số 67/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:67/2014/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:26/11/2014
Lĩnh vực:Kế hoạch - Đầu tư
Trích yếu:LUẬT ĐẦU TƯ
Văn bản đính kèm: