Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30/05/2014

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:27/2014/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành ngày:30/05/2014
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT, MẪU HỒ SƠ CẤP, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH, CẤP LẠI GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC
Văn bản đính kèm: