Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/11/2013

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:201/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:27/11/2013
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
Văn bản đính kèm: