Luật số 17/2012/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 21/06/2012

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:17/2012/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:21/06/2012
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
Văn bản đính kèm: