Thông tư số 198/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:198/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:08/11/2016
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ ĐƯỜNG SẮT
Văn bản đính kèm: