Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 01/12/2015

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:20/2015/TT-BKHĐT
Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành ngày:01/12/2015
Lĩnh vực:Kế hoạch - Đầu tư
Trích yếu:HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Văn bản đính kèm: