Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/09/2015

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:78/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:14/09/2015
Lĩnh vực:Kế hoạch - Đầu tư
Trích yếu:Nghị định về đăng ký kinh doanh
Văn bản đính kèm: