Nghị định số 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/10/2013

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:123/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:14/10/2013
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật luật sư.
Văn bản đính kèm: