Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/04/2010

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:45/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:21/04/2010
Lĩnh vực:Nội chính
Trích yếu:Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Văn bản đính kèm: