Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/11/2015

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:59/2015/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Ban hành ngày:19/11/2015
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Văn bản đính kèm: