Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 21/06/2007

Loại văn bản:Pháp lệnh
Số văn bản:35/2007/PL-UBTVQH11
Cơ quan ban hành:Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Ban hành ngày:21/06/2007
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Ủy ban Thường Vụ Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Văn bản đính kèm: